Tilknytning til kommunalt vann- og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av kommunalt vann- og avløpsnett er pliktig til å være tilknyttet dette.  

Det er kun rørlegger som kan utføre arbeider på private og kommunalt vann- og avløpsledninger.

Jeg ønsker å tilknytte eiendommen til kommunalt vann- og avløp

Tilknytning av eiendommen til kommunalt vann og avløp er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og må på forhånd være godkjent av kommunen. 

Slik gjør du det

  1. Ta kontakt med kommune for å vite om det er mulig å koble seg til kommunalt vann- og avløp. På e-post: postmottak@gjovik.kommune.no eller telefon: 61 18 95 00.
  2. Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke.

Her kan du bestille kart som viser vann- og avløpsledninger.

Har du fått pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløp? 

  • Du må ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke. 
  • Tegninger og forslag til løsning (søknad om tilknytning) sendes av rørlegger til Gjøvik kommune.

Hva koster det å tilknytte seg?

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr Pris inkludert mva. lav sats Pris inkludert mva. høy sats
Tilknytning til kommunal vannledning per boenhet/fritidsbolig 6 250 kroner 25 000 kroner
Tilknytning til kommunal avløpsledning per boenhet/fritidsbolig 6 250 kroner 25 000 kroner
Tilknytning til kommunal vannledning næring 55 kroner per kvadratmeter bruksareal
Tilknytning til kommunal avløpsledning næring 55 kroner per kvadratmeter bruksareal

Om anleggskostnadene ved tilknytningen til kommunalt vann- og avløp overstiger 150 000 kroner, gjelder den lave satsen i tabellen over.