Brønn - privat vannforsyning

Er drikkevannet trygt og rent?

Vi anbefaler at du jevnlig tar en kvalitetskontroll av brønnvannet/borevannet ditt. Ta kontakt med et laboriatorie som vil hjelpe deg med prøveflasker og analyser, for eksempel Mjøslab IKS. Det er du som brønneier som har ansvaret for egen brønn og som må betale for laboratorieundersøkelser.

Ved forurenset brønnvann ta kontakt med Miljørettet helsevern IKS.

Er den private brønnen din tom?

Gjøvik kommune har egen tappepunkt/vannposter som kan benyttes. Du må selv sørge for transport av vann.

Ta kontakt med kommunens rørleggervakt på telefon 951 36 706 hvis du har behov for vann til din brønn.

Deler du brønn med naboen? 

Brønner som gir drikkevann til mer enn en boenhet (helårsbolig/fritidsbolig), skal registreres hos Mattilsynet.

I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet på kartet, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. Det skal kun registreres ett skjema per brønn/borebrønn.

Kravet om registrering er hjemlet i drikkevannsforskriften § 17.