Vannlekkasje

Vannlekkasjer kan oppdages ved sus i rørene. 

Mistenker du vannlekkasje?

Dersom du oppdager sus i rør eller lavt vanntrykk, kan det være tegn på at det er en lekkasje på vannledningen.

Ta kontakt 

Ta kontakt med vann og avløp på hvis du oppdager lavt trykk, sus eller bråk.

Det kan være vanskelig å fastslå om en lekkasje er på kommunens vannledning eller på den private stikkledningen. 

Hvis vi etter lekkasjesøking eller på annet grunnlag oppdager at lekkasjen er på din private stikkledning, vil vi kreve at du utbedrer lekkasjen. Når du mottar brev fra kommune om utbedring av vannlekkasje på din private vannledning, må du ta kontakt et rørleggerforetak som kan hjelpe deg.

Felles stikkledninger

En stikkledning som betjener flere husstander kalles felles stikkledning. Hvis flere eiendommer er koblet til felles stikkledninger, har dere et felles ansvar for ledningene. Oppdager vi en lekkasje på felles stikkledning, vil alle som er påkoblet denne få krav fra oss om utbedring av lekkasjen.

Dokumenter på eierforhold eller ansvarsforhold ved felles stikkledninger

Ved felles stikkledninger bør du ha dokumenter på eierforhold eller ansvarsforhold. Disse er som regel tinglyste. Hvis du ikke har en avtale mellom eierne av felles stikkledning, anbefaler vi å tegne en avtale som tinglyses. 

Går stikkledningene over en annen eiendom bør du også ha en tinglyst avtale som beskriver rettigheter og plikter.

Søknader