Informasjon til ukrainere som oppholder seg i Gjøvik

På denne siden har vi samlet informasjon til ukrainere som oppholder seg i Gjøvik

Er du på PC, kan du oversette denne siden til ukrainsk ved å trykke på "Change language" på menyen øverst i høyre hjørnet.

 

Hjelpetelefonen til Røde Kors Gjøvik 

Røde Kors i Gjøvik har opprettet en hjelpetelefon.

Åpningstiden er 09:00-21:00.  Det er frivillige som betjener telefonen, så det er ikke alltid de får svart med en gang, men da ringer de i så fall opp igjen.

Søke om beskyttelse i Norge

På UDI sine nettsider finner du informasjon om hvordan du kan søke om beskyttelse i Norge.

Ukrainske borgere som skal søke om beskyttelse kan registrere seg flere steder i landet. De fleste stedene må du kontakte politiet for å avtale tidspunkt for registrering.

Ukrainske flyktninger som søker om asyl/ beskyttelse, vil få innvilget kollektiv beskyttelse – dette har norske myndigheter bestemt. Når man får innvilget kollektiv beskyttelse, får man mulighet til å bli bosatt i en kommune i Norge.

Bosetting av flyktninger 

Avtalen om bosetting inngås mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og den aktuelle kommunen. Antallet flyktninger som Gjøvik kommune bosetter, bestemmes av kommunestyret, på bakgrunn av anmodning fra IMDi.  

I Gjøvik kommune er det flyktningtjenesten ved NAV Gjøvik som har ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger og inngå avtaler med IMDi om bosetting av konkrete personer i kommunen.

Gjøvik kommune har gjort et vedtak om å bosette 150 flyktninger, i løpet av 2022.

Generell informasjon om bosetting av ukrainske flyktninger er nå lagt ut på nettsiden til IMDi.

Har du funnet bolig selv i Gjøvik kommune? 

IMDi bosetter privatboende som er i målgruppen for å bli bosatt med offentlig hjelp. Med privatboende mener vi tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i mottak.

Du må ha en oppholdstillatelse for å bli bosatt med offentlig hjelp, og tillatelsen må være gitt på bakgrunn av en søknad om beskyttelse. Du må selv søke om bosetting med offentlig hjelp. Hvis du ikke tar kontakt med IMDi innen seks måneder etter at du fikk informasjon fra Politiet om vedtaket om oppholdstillatelse, mister du muligheten til å bli bosatt med offentlig hjelp.

Dersom du allerede har en bolig som du ønsker at kommunen skal vurdere med tanke på ordningen «avtalt selvbosetting» ber vi om at du tar kontakt med flyktningsteamet i Gjøvik kommune. Hvis Gjøvik kommune aksepterer boligen, tar vi kontakt med IMDi. Du må uansett søke om bosetting med offentlig hjelp. 

  • Ta konatkt med flykningsteamet i Gjøvik kommune på telefonnummer 55 55 33 33

På nettsiden til IMDI for mer informajson og for søknadskjema. 

Elektronisk ID for å søke om tjenester 

Ukrainske flyktninger kan få elektronisk ID for å få digital tilgang til offentlige tjenester.

For å få tilgang til digitale tjenester trenger du en elektronisk ID fra Norge.  Er du flyktning fra Ukraina, kan du få elektronisk ID knyttet til din egen smarttelefon. Den heter «Buypass ID i mobil».  

Du må selv bestille din elektroniske ID på nettsidene til leverandøren Buypass. For bestilling gå til informasjonssidene på ukrainsk eller russisk.

For å kunne bestille og aktivere Buypass ID i mobil må du oppfylle disse kravene: 

  • Du må ha en smarttelefon. 
  • Du må være 13 år eller eldre.
  • Du må kunne vise gyldig pass. 
  • Du må ha et gyldig norsk ID-nummer som er registrert i Folkeregisteret. ID-nummeret er oppført på asylsøkerbeviset (asylum seeker card) du fikk av Politiet ved registrering i Norge. 
  • Du må ha en norsk postadresse der du kan motta aktiveringskoden for Buypass ID (du må vise ditt pass når du henter koden på postkontoret). 

På nettsiden norge.no finner du mer informasjon på engelsk, ukrainsk og russisk

Hvordan opprette norsk bankkonto? 

For å bli kunde i en bank i Norge må du fremvise gyldig legitimasjon, og ellers annen dokumentasjon som banken krever. Du må også kunne forklare hva du skal bruke banktjenestene til.

Du må ta kontakt med en norsk bank for å opprette en norsk bankkonto. 

Trenger du bolig?

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som lager avtaler med kommunene og bedriftene som tilbyr innkvartering og mottak av flyktningene.Se UDIs nettsider for mer informasjon om asylmottak, akuttinnkvartering og alternativ mottaksplass

Trenger du akutt hjelp?

Hvis du ikke er i mottak, og står i en situasjon uten penger til mat eller et sted å bo akkurat nå, kan du kontakte NAV-kontoret i kommunen du oppholder deg. De vil kunne hjelpe deg med å søke. 

Finn ditt NAV-kontor

NAV-kontoret vurderer alle saker konkret. Dette betyr at utfallet av søknaden din, og eventuelt hva du mottar i økonomisk støtte, vil avhenge av hva situasjonen din er når du søker. Vi tar særlig hensyn til om du som søker har barn. Når vi vurderer søknaden din, vil vi blant annet ta hensyn til hvor mye penger du har og hvilke utgifter du har.  

Systemet i Norge er basert på at det er staten som skal ivareta flyktninger når de først kommer til landet. Det finnes ulike typer statlige mottaksplasser som den enkelte person og familie kan benytte mens de venter på å bli bosatt i en kommune. NAV-kontoret kan frem til du er bosatt henvise deg til å benytte et tilbud om statlig mottaksplass fremfor å gi økonomisk støtte utover det akutte. 

Du har rett til å klage på vedtak du får fra NAV-kontoret. Du kan be om hjelp fra NAV-kontoret til å skrive klagen. Klagen må være skriftlig, og skal sendes til NAV-kontoret som har skrevet vedtaket du klager på.

Har ikke penger til mat, bolig eller andre utgifter

Har ikke et sted å bo

Informasjonsfilm om NAV

Informasjon om kommunale tjenester 

Informasjon om det norske samfunnet

Norsktrening

Oversikt over nettressurser som den enkelte kan benytte på egenhånd før oppstart i kommunal opplæring, eller i kombinasjon med opplæring i norsk og samfunnskap i regi av kommunen.

Finne og søke jobb i Norge

På arbeidsplassen.no kan du finne ledige jobber i hele landet og mer detaljert informasjon om å finne og søke jobb i Norge (engelsk).

Kom i gang som jobbsøker ved å registrere din CV på arbeidsplassen.no.

Hvis du ikke er registrert som arbeidssøker hos NAV, kan du velge å gjøre CV-en din tilgjengelig for søk for arbeidsgivere, slik at de kan kontakte deg direkte.

Hvis du ønsker å få hjelp fra NAV til å komme i jobb, kan du registrere deg som arbeidssøker på nav.no. NAV kan hjelpe deg med å registrere CV, hvor du finner ledige stillinger og hvordan du søker jobber. 

Vi anbefaler at du også registrerer din CV hos bemanningsbyråer.

Her er lenke til de største bemanningsbyråene:  

Se flere jobbsøkerportaler (uio.no)