Aktiviteter på Biri omsorgssenter

Våren 2021 åpner Biri omsorgssenter dørene for over 100 ansatte og beboere. Vi vil at omsorgssenteret skal være mer enn et "gamlehjem". Biri omsorgssenter skal være en møteplass for hele befolkningen.

Vi ønsker innspill til hva omsorgssenteret kan brukes til!

Smartere teknologi for bedre tjenester

Senteret har som mål å vise vei for nye måter å jobbe på gjennom bruk av velferdsteknologi. Smartere teknologi gir bedre mulighet til bedre samarbeid mellom ansatte fra forskjellige tjenester og de som mottar tjenestene.

Felles møteplass

I tillegg til at omsorgssenteret består av 32 sykehjems- og bokollektivplasser, vil det også fungere som en møteplass for alle på Biri, og vil jobbe for at frivillige lag og foreninger skaper liv og aktiviteter på senteret.

Vi tar gjerne imot innspill på hvilke aktiviteter frivillige ønsker å bidra med, og hvilke type aktiviteter du som innbyggere ønsker på senteret!

Har du spørsmål?

Pernilla Egedius er ansvarlig for utviklingen av Biri omsorgssenter. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

Pernilla Egedius

Leder for forpleiningstjenesten i Gjøvik kommune

E-post: pernilla.egedius@gjovik.kommune.no

Deres innspill

Artikkelliste

Viser 11-11 av 11 artikler, side 2 av 2