Aktiviteter legges ditt som også beboerne kan ha glede av

Generasjonssang hvor eldre og barn synger sammen. Andakter, foredrag allsang.

- Hanne Moesgaard Skjesol