Dagtilbud for eldre som gir en mer meningsfylt hverdag for Biris eldre innbyggere

Det hadde vært fint med et dagtilbud for eldre der de kan møtes for sosiale aktiviteter.