Eldreomsorg og leksehjelp

Se på muligheten for å kombinere leksehjelp for elever fra skrinnhagen og aktivisering av de eldre. Mange foreldre ønsker et bedre leksehjelp tilbud en det som er i dag. Leksehjelp er lite tilrettelagt for de som trenger buss og det er gange mange av elevene i Biri som gjør. Mange eldre er mye ensomme, både av de som bor på senteret med også de som er hjemmeboende. Kunne man ha sett på muligheten for å kombinere dette. At elevene kommer bort på senteret for å gjøre lekser, spise et måltid og gjøre aktiviteter sammen med de eldre.