Foreningsliv og aktiviteter på Omsorgssenteret

Sørge for at de som kommer og vil bidra frivillig blir tatt i mot på en skikkelig måte. Flott å kunne bruke aktivitetsrom, møterom og cafe til foreningen, men vil ikke både betale leie for dette og forventes å bidra frivillig i tillegg. Blir gjerne med og arrangerer omvisninger for grupper og rekruttere til det.