Jeg ønsker et dansetilbud i Biri

Jeg ønsker at det er et sted hvor man kan lære å danse hip pop eller noe.