Tusen takk for alle innspill i forbindelse med utviklingen av Biri!

Tusen takk for alle innspill på spørreundersøkelsen og nettsiden, deltakelse i arbeidsøkter (både digitale og fysiske), alle henvendelsene, og det store engasjementet om Biris utvikling!

Planen for tiltak på Biri skal vedtas politisk til høsten, og vi er godt i gang med å finne ut hva vi bør prioritere av tiltak sammen med innbyggerne på Biri.

Vi har fått 874 svar på spørreundersøkelsen, og mange innspill om prosjektene. Nedenfor kan du lese hva vi vil gjøre videre med innspillene.

Kremmerodden

Innbyggerne har kåret Kremmerodden som favorittplassen på Biri, etterfulgt aHonne, Travbanen, Brynstadberget, båthavna og hjemme.

Vi har avsatt 500.000 kr til å gjøre Kremmerodden enda mer attraktiv. Nå planlegger vi sammen med noen fra kommunen og innbyggere.

Forslagene er: Strandvolleyballbane, 4 grillplasser, flere sitteplasser, flytebrygge med stupetårn, bedre trapp ned til strandområdet (kanskje vi skal lage den bred, slik at det også er fint å sitte i den?), og utbedringer av vegen ned.

Synne Brostuen, Sebastian Rønningen, Marte Aannerud, Magnar Linnerud, Steffen Csirmaz, Halvor Bjaaland, Merethe Hveem, Torvild Sveen og Anders lien på Kremmerodden - Klikk for stort bildeFra venstre: Halvor Bjaaland, Magnar Linnerud, Merethe Hveem, Anders lien, Torvild Sveen, Steffen Csirmaz, Sebastian V Rønningen, Synne Brostuen og Marte Aannerud på Kremmerodden.

Sentrum

Det er stort engasjement for å få et bedre sentrum. Innspillene omhandler ønske om flere møteplasser, tiltak for å gjøre det penere og skape mer “liv og sentrumsfunksjoner”. Vi jobber nå fram et forslag sammen med noen innbyggere, og vi inviterer til en digital workshop 20.mai. Sammen vil vi prioriterer de tiltakene som er viktigst for innbyggerne (se under på arrangementer, og meld deg på).

Aller først vil vi sette ut noen benker langs Birivegen der folk går. Det er det mange som har etterspurt, og fint som strakstiltak for å komme i gang.

Næringsutvikling og Vismunda

Det er gjennomført 4 møter på Teams hvor bedrifter ble invitert til å delta og 10 bedrifter har deltatt. Næringsaktørene er opptatt av hvilken kryssløsning for E6 som velges, og at mulighetene for å synliggjøre sentrum og næringsarealer blir gjort på en god måte. Videre er de opptatt av at kommunen markedsfører næringstomtene på en profesjonell måte.

For Vismunda er det ikke kommet nye innspill til type næringer utover det som er planlagt i ny reguleringsplan for området, som for eksempel lager, entreprenører, maskinforretninger, servicebedrifter og lett industri. Andre tilbakemeldinger er at det er viktig å se utviklingen av området opp mot ny skole og barnehage, slik at trafikken, støy og lukt ikke blir konfliktskapende.

Ny skole og barnehage

Vi har vært i 5., 7.8. og 9.trinn for å høre hva som er viktig for dem. Vi har fått mange innspill som er videresendt arkitektene. Barna og ungdommene er spesielt opptatt av at utearealene ikke bare skal bli brukt i skoletiden, men også kveldstid og helg. De etterspør møteplasser, og ønsker at utearealet skal utformes med sitteplasser i grupper, forskjellige ballbaner som kan benyttes etter skoletid, drikkevannspunkter og sikker gangveg. De er også opptatt av at det deles inn i flere områder, slik at ungdomsskolen og barneskolen har egne utearealer.

Det er foreløpig ikke helt klart hvor skolen og barnehagen blir plassert, men det foreligger forslag om at barnehagen blir ved Furuparken, og barneskolen på den andre siden av Ravegen, mot ungdomsskolen.

Stor takk også til ansatte i barnehage og skole for god og ivrig medvirkning. Takket være mange og gode innspill, tror vi at vi skal få til et skole- og barnehageområde som dere etterspør.

Biri omsorgssenter

Mange har deltatt i arbeidsøkter for å finne ut hvordan omsorgssenteret skal bidra til aktivitet og fellesskap på BiriDe første beboerne flytter inn på omsorgssenteret i mai, det blir full åpning og innflytting for alle 32 beboere i august. Omsorgssenteret er planlagt som et sted for langt flere enn de som bor der, og vi planlegger nå hvordan vi kan fylle det med liv og aktiviteter.

Kafeen som åpnes i august skal være for alle i bygdaDet er mange Biringer som har gitt uttrykk for at de savner flere møteplasser, og vi håper mange vil benytte seg av kafeen.

Samarbeid med lag og foreninger

I kjøkkenkroken i 1. etg er det fullt utstyr til bruk for lag og foreninger. Her er det også et møterom som kan brukes av eksterne aktører. Fotpleier og frisør starter sin virksomhet på senteret i juni.

På omsorgssenteret er det etablert tett samarbeid med lag og foreninger som er selve navet for aktiviteter og sosiale møteplasser for beboerne. Vi har arbeidet godt med representanter fra disse gjennom Biri bygdelabmed en egen ressursgruppe, innbyggerpanel og møter med andre deler foreningslivet.

Vi har hatt snaut 90 representanter for lag og foreningsliv på omvisning på senteret gjennom Biri bygdelab. Vi har gjennomført møter med barnehager og skoler som skal bruke omsorgssenteret som tursted og arena for valgfag. Barnehagene vil plante blomster i barnehagen som seinere skal bli til glede for de eldre ute i sansehagen.

Kunst av Einar Sigstad

Einar Sigstad har gjort en formidabel jobb med utsmykning inne på Biri omsorgssenter. Komposisjon, uttrykk og plassering av bildene utgjør en fin helhet som innbyr til gode samtaler og opplevelser. Det er kommet flotte kunstgaver fra sanitetsforeningene på Biri, Redalen og Biristrand, i tillegg er flere bilder og gjenstander fra gamle Furulund på plass.

Kulturelle arrangementer

Teater Innlandet besøker Biri omsorgssenter med en koronatilpasset forestilling for beboerne i omsorgsleilighetene den 15. maiDen kulturelle spaserstokken sikrer kommunalt kulturtilbud på Biri når koronaen tillater åpne arrangementer. Ulike digitale løsninger gjør at konserter, filmer og andre arrangementer kan vises på TV-skjermene på beboernes rom eller i fellesrommene dersom koronasituasjonen vedvarer.

Valgfaget Sal og Scene på ungdomsskolen vil i løpet av vinteren gi smakebiter til beboerne på Omsorgssenteret og Thomas Aaslund vil være den som er kontaktperson for de som ønsker å komme på senteret for å bidra til glede beboerne.

E6 og kommunikasjon

I tillegg til alle innspillene vi har fått, har vi gjennomført Barnetråkk. Det er en metode hvor barn og unge har registrerte hvor de ferdes, hvilke steder de liker/misliker og hva de ønske seg.

Vi bruker innspillene når vi diskuterer hvor E6 skal bygges med Nye veger (de som bygger vegen). Det omhandler også hvor det skal være mulig å krysse E6 og hvilke områder det skal være god tilgang tilVi vet ikke hvor avkjørselen fra E6 og inn til Biri blir enda. Det står mellom en løsning nord (ved dagens påkjøring), og en lenger sør (ved dagens avkjøring fra E6). Det blir bestemt til høsten.

Prioritere travbanen, bårhavna og Kremmerodden

Innspillene gjør det tydelig at vi skal prioritere området travbanen-båthavna og Kremmerodden, og ønsker om å få en opplyst gangveg mellom disse stedene. Vi vil realisere en turveg, og gjøre det vi kan for at denne turvegen skal bli så bra som mulig.

Ut fra innspillene har vi også fått innsikt i hvor dere har størst behov for å krysse E6, og per nå foreslår å opprettholde de krysningspunktene som er i dag, og utbedre dem. Det er i tråd med innspillene fra dere, og vi ser fram til å gjøre dem mer funksjonelle, lysere og med mindre vann (dette er et problem for flere av undergangene).

Til høsten vil vi invitere alle innbyggere til et digitalt møte. Da får dere informasjon om løsningene.

Ungdom og fritidstilbud

Gjennom brukerundersøkelsen fant vi ut at alle aldersgrupper på Biri er opptatt av at ungdom skal trives. Veldig mange ungdommer er aktive i Idrettslaget, men flere har behov for å vite mer om det uorganiserte tilbudet som finnes. Vi er blitt minnet på at alle som har tilbud for og med ungdom hyppig må bruke rette sosiale medier og andre plattformer arbeide med informasjon for både ungdom og foreldre.

Ung i Gjøvik (kommunens ungdomsavdeling) samarbeider tett med ungdomsskolenBiri Ungdomsklubb/ Røde Kors og Frivilligsentralen om tilbud for ungdomsgruppa. Det er stort behov for frivillige og ungdomsklubben på Røde Kors-huset vil kunne ha åpent flere ganger i løpet av måneden dersom flere foreldre eller andre voksne biringer melder seg.

Workshop 19. mai

Bygdelab vil sammen med Røde Kors og Ung i Gjøvik arrangere en workshop den 19. Mai- Her skal vi gjøre det vi kan for å fange opp ungdommenes ønsker for fritidstilbudet i bygda. Videre skal vi ha en faglig workshop med representanter for skole, ungdomsavdeling, Røde Kors og foreldre før sommerferien.