E6 gjennom Biri

Innen 2025 skal det bygges firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t gjennom Biri.

Hvor vegen skal gå er allerede fastsatt. Nå ønsker vi innspill til hvordan vi på en god måte kan komme oss til områdene ved Mjøsa og stedene på andre siden av E6.

Hensikten med prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet, samfunnsnytte og bedre fremkommelighet.
  • Knytte sammen kommunene i Mjøsregionen.

Planlegging av E6

  • I tidligere vedtatt kommunedelplan er trase for E6 fastlagt – traseen skal nå optimaliseres og detaljeres gjennom reguleringsplan.
  • I forbindelse med Bygdelab tar vi imot dine innspill på denne nettsiden, på omsorgssenteret og Folketråkk.
  • Senere kan man også fremme formelle innspill til reguleringsplanen i en høringsrunde.
  • Etter vedtak av reguleringsplan starter utbyggingsfasen.
  • Strekningen skal være ferdig utbygd i 2025.

Se kart over området med tegnforklaring. (PDF, 5 MB)

Har du spørsmål?

Anna Ekrem

Arealplanlegger i Gjøvik kommune

E-post: anna.ekrem@gjovik.kommune.no

Deres innspill

Artikkelliste

Viser 11-20 av 27 artikler, side 2 av 3