Bygge ny bru ved Rundkjøring nord for sentrum, gang og sykkelveier på lokalt veinett

E6 med 110 km sone gjennom Biri vil iverksette regelen om at lokalt veinett skal stå for gang og sykkelveier. Sør mot Fjordheim og nordover mot Biristrand er det ikke skikkelige gang og sykkelveier eller belysning. E6 midler må brukes til å bygge ny bru ved Vismunda, gang- og sykkelveier.