Gang - og sykkelveg, og bevar båthavna/travbanerunden/gi nystranda en ansiktsløft

Bevar båthavna, den lange strekka forbi travbanen. Sats på å bygge ut travbanerunden slik at den er et attraktivt turområde året rundt. Støyskjerming fra E6 blir viktig. Det må bygges masse ny gang- og sykkelveg i forkant for at dette skal bli trygge skoleveier for barn i utbyggingsperioden! Gangvei helt ut til Mjøsbrua / Fjordheim sørover, og nordover til Biristrand.