Gangveg nordover. Vismunda.

Må bygge gangveg fra Skrinnhagen og mot biristrand. Livsfarlig skoleveg ! Vegen blir også omkjøringsveg for e6. Lokalvegen tåler ikke det. Vegskulder undergraves av grøftevann etter Svv breddet vegen og asfalterte oppå. Grøftevann går ikke til bekkene, men under lokalveg og under E-6 anlegg. Vannet slår ut på nedsiden av veianlegg. Vismunda må graves ut i utløp og legge stor stein for gyteplasser og så mjøsørret kommer opp. Lage veg/plasser til handicap langs elva også.