Overganger heller enn underganger?! :) (Hensikt: Unngå at det samler seg vann i undergangene?)

Lag to skikkelig fine overganger på hver sin side av Biri senter, en direkte ned mot Nystranda, og en til båthavna! :) Og overgang til Kremmerodden - i forlengelse av et nytt gangfelt som også trengs!