Sørge for god tilgjengelighet til Mjøsa og bidra til å lage nye områder for det som ev må flyttes pga veiutbygging

Viktig med gode, belyste og trygge overganger slik at Biringene enkelt kommer seg ned til Mjøsa. Dersom E6 berører Kremmerodden, bør det komme kompenserende tiltak på sjølve odden, gode overganger over veien, belysning og lage promenade mellom travbanen og Kremmerodden. Dersom veibygging går utover båthavna og den må flyttes bør det til kompenserende tiltak.