Viktig med god støyskjerming og god adkomst til Mjøsa

Det bør bli lettere adkomst til Mjøsa og samtidig bør badeplasser og turområder langs Mjøsa utbedres og prioriteres. Støyskjerming fra E6 er viktig.