Åpent innbyggermøte på Biri torsdag 9. mars

Torsdag 9. mars inviterer vi til åpent innbyggermøte på Biri. 

På møtet kommer tre arkitektfirmaer til å presentere sine forslag for utviklingen av Biri sentrum. Disse er AsplanViak, Ram Arkitektur og Feste. De har alle på oppdrag for kommunen lagd hver sin mulighetskisse for Biri sentrum.

På møtet skal vi sammen diskutere og finne fram til hvilke forslag som best ivaretar Biris interesser og utvikling. Dette blir veldig spennende. Vi gleder oss.

Bli med å utvikle Biri!

Tid og sted 

 • Dato: Torsdag 9. mars 
 • Klokken: 17:30-20:00
 • Sted: Honne konferansesenter 

Agenda for møte 

 • 17.30: Velkommen v/ordfører
 • 17.40: Status på prosjekter
  • Bygging av ny skole og barnehage v/Kjetil Ulset, Gjøvik kommune
  • Vismunda næringspark v/Line Bjørnstad Grønlie, HenningLarsen  
  • Biri næringsforening v/Hans Christian Solbakken, Biri næringsforening
 • 18.00: Presentasjon av de tre forslagene for Biri sentrum v/AsplanViak, Ram Arkitektur og Feste.
 • 19.00: Kaffepause og tid til å se nærmere på forslagene
 • 19.30: Vi stiller arkitektene spørsmål om forslagene, diskuterer og finner fram til hvilke forslag som best ivaretar Biris interesser og utvikling.  
 • 20.00: Vel hjem