Åpent møte om sentrumsutvikling

Først må vi takke alle som har gitt innspill til hvordan vi kan utvikle møteplasser, nærmiljø og sentrum! 

Nå ønsker vi å invitere til et åpent møte den 20. mai 2021 klokken 18:00-19:00. For å ivareta smittvernsreglene gjennomføres møtet på Teams.

Klikk her for å bli med på møtet

Dagsorden

  • Velkommen v/ Stine Røen
  • Presentasjon av innspill så langt
  • Åpen post – innspill og kommentarer fra møtedeltakerne
  • Veien videre – tidsplan
  • Avslutning