Dagtilbud etter søknad

Hva tilbyr vi?

Dagaktivitetstilbud for eldre

Dagaktivitetstilbudet er et tilbud for personer som bor hjemme, og som har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud. Dagaktivitetstilbudet har fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet og ernæring. Det er mange ulike aktiviteter, og det legges vekt på hva deltakerne selv ønsker å gjøre. Dagaktivitetstilbudet vil også være et avlastende tilbud for pårørende. Nordbyen, Snertingdal og Biri har dagaktivitetstilbud generelt for eldre. Egenandelen for dagaktivitetstilbud dekker drosje og 2 måltider.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

For personer som har demens er det et spesielt tilrettelagt dagaktivitetstilbud i Åslundmarka, Sørbyen, Nordbyen og Snertingdal.

Dagtilbud for utviklingshemmede

Gjøvik aktivitetssenter, Vestre Totenveg 228, 2817 Gjøvik er et kommunalt dagtilbud for voksne med funksjonshemming. Senteret er tilrettelagt som en arbeidsplass med mulighet for varierte oppgaver.

Slik søker du

Du søker dagtilbud ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Husk! Søknaden må være ferdig utfylt og signert før innsendelse.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Dagaktivitetstilbud
Tilbud Pris
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) 251 kroner per dag
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) uten transport 132 kroner per dag
Transport til dagaktivitetstilbud for yngre, tur/retur 120 kroner per dag