Dagtilbud etter søknad

Hva tilbyr vi?

Kommunen har ingen dagtilbud til eldre som ikke har kognitive utfordringer. Det finnes derimot godt utvalg av gode løsninger innen frivillige lag og foreninger.

Hva vil du fylle tiden din med? - Senior i Gjøvik (seniorigjovik.no)

Vi kan tilby dagaktivitetstilbud for personer med kognitiv svikt/demens

Dagaktivitetstilbudet for personer med kognitiv svikt/demens er et tilbud for deg som bor hjemme, og har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud. Dagaktivitetstilbudet har fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet og gode måltider. Det tilrettelegges aktiviteter etter gruppas funksjonsnivå, og det legges vekt på hva deltakerne selv ønsker å gjøre. Dagaktivitetstilbudet kan også være et avlastende tilbud for pårørende. 

Egenandelen for dagaktivitetstilbudet dekker drosje og 2 måltider.

Slike tilbud finnes på Biri, Nordbyen, Snertingdal og Åslundmarka.

Dagtilbud for utviklingshemmede

Gjøvik aktivitetssenter, Vestre Totenveg 228, 2817 Gjøvik er et kommunalt dagtilbud for voksne med funksjonshemming. Senteret er tilrettelagt som en arbeidsplass med mulighet for varierte oppgaver.

Slik søker du

Du søker dagtilbud ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Husk! Søknaden må være ferdig utfylt og signert før innsendelse.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Dagaktivitetstilbud
Tilbud Pris
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) 266 kroner per dag
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) uten transport 140 kroner per dag
Transport til dagaktivitetstilbud for yngre, tur/retur 127 kroner per dag