Gjøvik kommune

Haugtun omsorgssenter er åpent igjen for besøkende

Vi er glad for å kunne informere om at Haugtun sykehjem nå er "friskmeldt". Alle tester som nå er tatt av pasienter og ansatte på berørt avdeling er nå negative.

Her finner du besøksreglene som gjelder for sykehjem og omsorgssentrene i Gjøvik kommune

Haugtun

Haugtun omsorgssenter

Det er 62 sykehjemsplasser og 20 omsorgsboliger i tilknytning til senteret. Det finnes også bydelskafé som er åpen på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende.

Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Tilbud

  • Kafe til beboere, ansatte og besøkende. Se ukas meny.
  • Frisør for beboere
  • Fotpleie for beboere 

Virksomheter

  • Hjemmetjenesten
  • Sykehjem 2A/B 
  • Sykehjem 2C/D 
  • Sykehjem 3A/B - lindrende enhet og rehabilitering 
  • Sykehjem 3C/D - Kortidsavdeling 
  • Fysio- og ergoterapi 
  • Tilrettelagte tjenester 

Besøk oss