Haugtun omsorgssenter

Det er 62 sykehjemsplasser og 20 omsorgsboliger i tilknytning til senteret. Det finnes også bydelskafé som er åpen på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende.

Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Tilbud

  • Kafe til beboere, ansatte og besøkende. Se ukas meny.
  • Frisør for beboere
  • Fotpleie for beboere 

Virksomheter

  • Hjemmetjenesten
  • Sykehjem 2A/B 
  • Sykehjem 2C/D 
  • Sykehjem 3A/B - lindrende enhet og rehabilitering 
  • Sykehjem 3C/D - Kortidsavdeling 
  • Fysio- og ergoterapi 
  • Tilrettelagte tjenester