Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er rettet mot deg som er omsorgsyter.

Hva er et avlastningsopphold?

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme.

Hvem kan søke?

For å søke om avlastningsopphold må du:

  • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
  • trenge avlastning 

Slik søker du

Du søker avlastningsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Den enkelte må ha med  klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.

Sykehjem i Gjøvik 

Her finner du en oversikt over sykehjemsavdelingene i Gjøvik kommune