Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset tilbud for å imøtekomme behov for heldøgns bistand og omsorg med målrettet oppfølging slik at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hvem kan søke?

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. Du må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

  • du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon
  • du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold
  • du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå
  • du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål

Slik søker du

Du søker korttidsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det? 

Priser og gebyrer - Institusjonsopphold
Opphold Pris
Korttidsopphold - statens satser * 193 kroner per døgn
Dagopphold / nattopphold 110 kroner per dag/natt

*Etter 60 døgn på opphold (korttid / avlastning / KAD opphold) per år beregnes egenandel for korttidsoppholdet etter inntekt slik som ved langtidsopphold.

Sykehjem i Gjøvik

Her finner du en oversikt over sykehjemsavdelingene i Gjøvik kommune