Langtidsopphold

Langtidsopphold sykehjem tildeles personer som er i behov av heldøgns tilsyn og pleie av helsepersonell.

Hvem kan søke?

For å få innvilget langtidsopphold i sykehjem må du

  • ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
  • ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av behov for omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg.

Slik søker du

Du søker langtidsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det? 

Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold beregnes slik:

  • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp
  • 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp.

Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3

Sykehjem i Gjøvik 

Her finner du en oversikt over sykehjemsavdelingene i Gjøvik kommune