Salgsbevilling for alkohol

For å selge alkohol må utsalgstedet ha en salgsbevilling. 

Når trenger du salgsbevilling? 

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Slik får du salgsbevilling 

  • Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.
  • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven. Vi innhenter vandelsuttalelse fra skattemyndigheten og politiet.
  • I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.
  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om salgsbevilling.

Søk om eller endre salgsbevilling

Du søker om eller gjør endringer i salgsbevilling ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om eller endre salgsbevilling 

Dokumentasjon til søknad 

  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten.
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold.
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale.
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
  • Eventuell kjøpekontrakt.