Parkering for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Oversikt over HC-plasser i Gjøvik sentrum

På kartet ser du en oversikt over HC-plasser i Gjøvik sentrum.

Husk at du som har parkeringskort for forflytningshemmede kan også stå gratis på alle kommunale parkeringsplasser. 

 

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom ikke annet et gitt beskjed om.

Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Parkeringstillatelsen følger eieren av parkeringskortet, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndraging av kortet og eventuelt anmeldelse. 

Hvem kan få? 

Du kan søke om parkeringstillatelse: 

  • Du må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres med en legeerklæring fra en lege. 
  • Du har særlig behov for parkeringsmuligheter nær bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet. 
  • Du må være bosatt i Gjøvik kommune.

Slik søker du

Du søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ved å fylle ut søknadsskjema søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Dokumentasjon til søknad 

Legeerklæring og passbilde kan lastes opp i søknaden eller kan du sende det til oss via post. Du kan også levere det til oss på servicetorget.

Kan du ikke søke om parkeringstillatelse elektronisk? Papirsøknaden finner du her. 

Papirskjemaet og vedlegg sendes til:

Gjøvik kommune 
Postboks 630 
2810 Gjøvik

Har du parkeringstillatelse for forflytningshemmede med trenger fornyelse av kort? 

Hvis du trenger å fornye din parkeringstillatelse må du sende oss en ny søknad ved å fylle ut søknadsskjema søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Husk å legge ved legeerklæring og et passbilde. 

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

  • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift.
  • på offentlig parkeringsplass inntil dobbel lengde på parkeringstid, unntatt er det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
  • på steder hvor det er innført boligsoneparkering. I Gjøvik finnes det ikke boligsoneparkering, men i en del andre byer. Det er alltid skiltet med boligsoneparkering. 

Du kan ikke parkere

  • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
  • på parkering reservert for andre brukergrupper. Som for eksempel parkering for buss, taxi, motorsykkel eller lignende. 
  • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Disse har egne regler, dette står opplyst på parkeringsplassen. 

Lover og regelverk