Møter: Sentrums- og næringsutvikling

Næringspådriver Stine Røen inviterer næringslivet til digitale møter med fokus på sentrums- og næringsutvikling på Biri. Det avholdes fire møter om samme tema. Delta på det tidspunktet som passer deg best.

Tider:

  • 15. mars 2021 klokken 10:00-11:30
  • 15. mars 2021 klokken 12:30-14:00
  • 17. mars 2021 klokken 10:00-11:30
  • 17. mars 2021 klokken 12:30-14:00

Sted: Teams

Klikk her for å delta på Teams

Trykk på "Fortsett i denne nettleseren" og delta som gjest hvis du ikke har Teams fra før.

Plan for møtet

I møte(ne) vil det bli en kort innledning hvor vi informerer om sentrumsavgrensningen og retningslinjer som er vedtatt for sentrumsutvikling, status for næringsområdet Vismunda og status for E6-utbyggingen før vi åpner fra innspill fra dere.

Vi ønsker innspill både på temaene vi har i innledningen men også andre temaer som er viktig for næringslivet for å få til den utviklingen vi ønsker.

Last ned powerpointpresentasjonen. (PDF, 909 kB)