KAD-plasser

Kommunale akutt døgnplasser er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som har en kjent diagnose og som ikke trenger utredning i sykehus.

Gjøvik kommune har fire slike plasser ved Haugtun omsorgssenter.

Fastlege eller legevakt avgjør om kommunal akutt døgnplass skal benyttes. Oppholdet kan vare i inntil 3 døgn. Dersom pasienten trenger lengre innleggelse, overføres han/ hun til korttidsopphold i sykehjem.