Førstegangsseksjonering

Hva er en førstegangsseksjonering? 

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Du kan søke om førstegangsseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

En eierseksjon består av en sameieandel i eiendommen (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten.

Slik søker du 

Du søker om førstegangsseksjonering ved å fyllet ut søknadsskjema søknad om seksjonering 

Søknad om seksjonering

Se veiledning til utfylling av «søknad om seksjonering»

Dokumentasjon til søknad

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen.  

  • Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810, Gjøvik 

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Seksjonering av uteareal? 

Se egen side for seksjonering av uteareal.

Hva koster det? 

11. Seksjonering
11. Seksjonering av eiendom, eigarseksjonslova § 15 Pris
Søknadsgebyr 3 500 kroner
Utover søknadsgebyr, timepris for medgått tid, pris per time 1 200 kroner
1.4 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon per enhet (ikke kontorforretning) Pris
Areal fra 0 - 50 m² 3 800 kroner
Areal fra 51 - 250 m² 7 200 kroner
Areal fra 251 - 2000 m² 14 300 kroner
Areal fra 2001 - økning per påbegynt daa 2 650 kroner
1.5. Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon v/kontorforretning
1.5. Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon v/kontorforretning Pris
Oppmåling av uteareal på eierseksjon 3 700 kroner