Gjøvik kommune

Førstegangsseksjonering

Førstegangsseksjonering

Hva er en førstegangsseksjonering? 

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Du kan søke om førstegangsseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

En eierseksjon består av en sameieandel i eiendommen (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten.

Slik søker du 

Du søker om førsegangsseksjonering ved å fyllet ut søknadsskjema søknad om seksjonering 

Søknad om seksjonering

Se veiledning til utfylling av «søknad om seksjonering» 

Dokumentasjon til søknad

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen.  

  • Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810, Gjøvik 

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Seksjonering av uteareal? 

Se egen side for seksjonering av uteareal.

Hva koster det? 

11. Seksjonering
11. Seksjonering av eiendom, eigarseksjonslova § 15 Pris
Søknadsgebyr 2 700 kroner
Utover søknadsgebyr, timepris for medgått tid, pris per time 950 kroner
1.4 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon per enhet (ikke kontorforretning) Pris
Areal fra 0 - 50 m² 3 400 kroner
Areal fra 51 - 250 m² 6 500 kroner
Areal fra 251 - 2000 m² 12 800 kroner
Areal fra 2001 - økning per påbegynt daa 2 500 kroner
Seksjoner uteareal
Seksjonert Uteareal Pris
1.5 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon ved kontorforretning Per enhet 3 200