Prost Bloms gate - Vi skifter ut gamle vann og avløpsrør og bygger ny gangveg

Fylkeskommunen skal ruste opp gata for å gjøre den mer trafikksikker for fotgjengere og syklister. Gjøvik kommune skal skifte ut 50–80 år gamle vann- og avløpsledninger. 

Fremdrift 

  • Oppstart: November 2023
  • Ferdigstillelse: November 2024