Fra barn til voksen

Her finner du en oversikt over nyttig informasjon som beskriver barnehage- og skoleløpet for barn og unge med særskilte behov.

Hjelpemidler

Vurdering av ulike typer hjelpemidler kan være aktuelt fra tidlig barnealder og frem til voksenlivet. Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste hjelper deg å finne riktige hjelpemidler.

På hjelpemiddeldatabasen.no får du oversikt over hva som finnes av hjelpemidler innen ulike områder.

Helsestasjon for barn 0-5 år

Barnehage

Barneskole

  • Utarbeide en individuell opplæringsplan, som revideres og endres etter barnets behov.

Ungdomsskole

  • Utarbeide en individuell opplæringsplan, som revideres og endres etter barnets behov.
  • Mulighet for tilsyn før og etter skoletid og ferier.
  • Tilbud om koordinator og/eller individuell plan, vanligvis i løpet av 9. trinn.
  • Samtaler om og søknader til videregående skole. Ofte også felles samtaler og besøk med videregående skole.

Videregående skole

Fra 1 år

Fra 2 år

  • Økt fokus på arbeidsprøving og praksis.

Fra 3 år

Etter videregående skole

Informasjon til pårørende

Vi er opptatt av deg som foresatt, og at dine behov for veiledning, støtte og hjelp blir ivaretatt. Her kan du finne informasjon om rettigheter og aktiviteter både for unge og voksne pårørende.