Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Kommuneoverlegene oppfordrer alle innbyggerne blant annet til å holde seg mest mulig innen egen husstand.

Fredag og med 13. mars åpner Gjøvik kommune en publikumstelefon i samarbeid med Vestre Toten, Østre Toten  Søndre Land og Nordre land.

Telefonummeret er 61 15 89 11

Oppdatert informasjon 8.mai.2020: Vi har utsatt alle vielser i mars og april, men nå er vi glade for at vi kan ta imot giftelystne par igjen. I denne perioden med pågående pandemi så vil vi benytte Kommunestyresalen i rådhuset til borgerlig vigsel. Rommet er stort og med et høytidspreg som en vigsel fortjener.

Vi vil ta smittevern på høyeste alvor, og opprettholder et ganske strengt regime.

Oppdatert informasjon 18.mai:Fra og med mandag 18.mai åpner NAV Gjøvik opp sitt publikumsmottak.  

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no 

  • Telefonnummer: 55 55 33 33 (åpningstid hverdag mellom 09:00 -15:00)
  • Åpningstider: 
    • Mandag 12:00 - 14:00
    • Onsdag: 12:00 -14:00
    • Fredag 10:00 - 12:00 
  • Besøksadresse: Niels Ødegaardsgate 4, 2815 Gjøvik

For å bidra til å redusere spredningen av koronaviruset vil NAV Gjøvik stenge for drop-in besøk fra mandag 16.mars.

Oppdatert informasjon: 15.mai: Omsorgssentrene kan ta imot besøk igjen. Omsorgssentrene legger nå til rette for at pårørende kan besøke sine kjære igjen. Besøkende må likevel følge en del regler.

For å hindre at pasienter og ansatte skal bli smittet stenges omsorg- og dagsentrene kommunen.Det er kun nærmeste pårørende til personer som er alvorlige syke eller som er avhengig av besøksmulighet som kan komme på besøk.

Oppdatert informasjon 15.april: Skoler og barnehager skal gradvis åpnes igjen Gjøvik kommune har valgt å følge de retningslinjene regjeringen la fram på pressekonferansen 7. april. Regjeringen har bestemt at barnehager og 1.-4. trinn i grunnskolen skal åpnes igjen. 

Kommunedirektørene og kommunelegene Gjøvik og de andre kommunene i vår region har vedtatt felles retningslinjer i forbindelse med koronautbruddet. 

Kriseledelsen i Gjøvik møtes nå daglig for å vurdere eksisterende og nye tiltak i forbindelse med korona-håndteringen.

Kokepåbudet i opphevet. Vannprøver viser at vannet er friskmeldt. 

Stipendet skal gå til ungdom i Gjøvikregionen som ønsker å ta videre utdannelse på universitets- eller høyskolenivå i Nord-Amerika (USA og Canada). Søknadsfrist er 30. april.