Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Kommunestyret har vedtatt å starte et forprosjekt for felles ungdomsskole for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande. Den nye skolen er tenkt i tilknytning til Vardal og Blomhaug i Hunndalen.

Oppdatert informasjon 30.april: Formannskapet i Gjøvik kommune vedtok i 29.april å oppheve den vedtatte forskrift om stenging av campingplasser. Det betyr at campingplassene også kan ta imot døgngjester. Vedtaket oppheves med umiddelbar virkning. NHO Reiseliv har laget en bransjeveileder for smitteverntiltak ved campingplasser.

Oppdatert informasjon 21.april: Det er nå lov å bruke campingvogner som står fast på campingplassene i Gjøvik, MEN kun hvis vogna har eget sanitæranlegg. 

Kommunestyret i Gjøvik behandlet 26. mars ei tiltakspakke verdt 120 millioner kroner. Tiltakene gjøres for å dempe de lokale ringvirkningene av koronaviruset. 

Vedtakene omfatter blant annet stengte skoler, SFO og barnehager og kultur- og idrettsarrangementer, samt restriksjoner for besøk til helseinstitusjoner.

Nytt: Maksimalt antall som kan samles i grupper skal være fem personer, samt at innendørs skal man holde avstand på to meter på jobb / utenfor bolig.

Se oversikt over de nasjonale tiltakene som er iverksatt for å unngå spredning av Covid-19 på

Byen vår Gjøvik og Gjøvik kommune invitere bedrifter til digitaltmøte om koronasituasjonen.

For å være sikre på at vi kan hjelpe alle som trenger det, ønsker vi å sikre oss at vi har nok frivillige personer klare om behovet skulle være der. Ønsker du å bidra?

Trenger du hjelp av frivillige? Vi vil gjerne høre om hva du trenger hjelp med!

Ordførerne i Gjøvikregionen hadde onsdag 18. mars sitt første etter at koronaviruset oppsto. Kommunene er enige om å gi en økonomisk tiltakspakke til innbyggere og næringsliv som følge av krisen som har oppstått.

Ordfører, varaordfører og rådmann orienterte mandag om utviklingen av koronaviruset i Gjøvik kommune.

Kommuneoverlegene oppfordrer alle innbyggerne blant annet til å holde seg mest mulig innen egen husstand.

Fredag og med 13. mars åpner Gjøvik kommune en publikumstelefon i samarbeid med Vestre Toten, Østre Toten  Søndre Land og Nordre land.

Telefonummeret er 61 15 89 11